Web vizitka

priestor pre zverejnenie základných faktografických informácií s prelinkovaním na oficiálne stránky obce, umiestnenie na mape, priestor pre erb a logo

Kontaktné informácie

priestor pre zverejnenie kontaktných informácií obce, prípadne jej podnikov

Dokumenty obce

priestor pre zverejňovanie všetkých zákonných povinností obce, (zmluvy, faktúry, objednávky, výzvy, výberové konania, VZP, záväzné nariadenia, uznesenia, zápisnice, iné úradné záznamy

Miesta v obci

priestor na zverejňovanie zaujímavých miest v obci a jej okolí ako napr. inštitúcie, úrady, turistické atrakcie, múzeá, hrady zámky, vodné plochy, a pod.

Galéria

priestor pre zverejňovanie fotografických albumov z akcií a podujatí v obci, vhodný nástroj na prezentáciu a propagáciu

počet obcí využívajúcich naše služby

počet obcí na Slovensku

Počet okresov

Roky skúseností